March – May 2017

JerigoCover Jan2017

PLEASE REGISTER TO RECEIVE THE ENGLISH PRAYER GUIDE ELECTRONICALLY.

REGISTREER ASSEBLIEF OM DIE AFRIKAANSE GEBEDSGIDS IN ELEKTRONIESE FORMAAT TE ONTVANG.