December 2016 – February 2017

JerigoCover Sept2016 FIN

PLEASE REGISTER TO RECEIVE THE ENGLISH PRAYER GUIDE ELECTRONICALLY.

REGISTREER ASSEBLIEF OM DIE AFRIKAANSE GEBEDSGIDS IN ELEKTRONIESE FORMAAT TE ONTVANG.