Downloads

AFRIKAANS

31 Dae Woordgebede

Afrikaans_Xenofobie

As ek en my vrou mekaar verkeerd verstaan!

Bid die Woord

Bid gefokus

Bid met jou liggaam

Bid vir huwelike en families

Bid vir minderbevoorregte kinders

Bid vir onbereikte nasies

Bid vir persoonlike herlewing

Bid vir regerings

Bid vir siekes

Boiler rooms

Bybels orals asseblief, Here!

Calling the Nation to Pray – Pamphlet – Afrikaans

Christen-dinge om te doen op Halloween-aand

‘Dating’ – reg of verkeerd?

Die 10/40 Venster oopmaak?

Die Bybel in gebed

Die krag van individuele gebed

Die tyd tussen-in

Dink wat jy doen wanneer jy bid

Een en twintig riglyne vir effektiewe gebed

Een uur van gebed

Een vir een – bid vir ongereddes

Effektiewe gebed

Ek is die stiefma, wat nou?

Enkelouer vaders

FOKUS OP DIE KERK – Ses maniere om ‘n vernederende bedieningskandaal te vermy

Gebed 101 – Sinvolle Gebed

Gebed en die wil van God

Gebed en sondebelydenis

Gebed in Jesus se Naam

Gebed in werksplek

Gebed is makliker as jy dit neerskryf!

Gebed tov Aborsie

Gebed vir ‘n ongeredde persoon

Gebedsbeloftes

Gebedsbyeenkomste

Gebedsdrielinge

Gebedsendelinge

Gebedskontrolelys

Gebedsteikens

Gebedsverhaal uit Korea

Gebedswandeling (Prayerwalking)

GEESTELIKE GROEI – Twintig redes waarom ons die Here moet aanbid

Geestelike oorlogvoering

HERLEWINGSVERHAAL – Vier lesse oor geld gedurende herlewing

Herstel huisgodsdiens

Herstel van die gesag van die Woord van God

Hindernisse in gebed

Hoe bid ek vir my Anoreksiese vriendin?

Hoe bid ek vir myself?

Hoe bid ons in hierdie moeilike ekonomiese tyd?

Hoe hanteer ek ‘n miskraam?

Hoe lyk ‘n geestelik verantwoordelike man

Hoe om te bid vir die persoonlike behoeftes van mense

Hoe om te bid vir iemand wat ‘n ouer verloor he

Hoe om te bid wanneer ‘n natuurrramp voorkom

Hoe om verlies van jou werk te hanteer

Hoe om vir in stad/dorp te bid

Hoe om vir jong bekeerlinge te bid

Hoe om vir jou huweliksmaat te bid

Hoe om vir jou kinders te bid

Hoe om vir jou seun te bid

Hoe om vir kinderlose paartjie te bid

Hoe onderskei ek die stem en werk van die Heilige Gees en Hoe om die wil van God te ken

Hoor ons Gebed!

Gebed vir die nasie

How om te bid tov armoede

How om te bid vir iemand wat ‘n Moslem is

In die oog van die storm saam met God

Internet rooi-ligte

Is jou kind die slagoffer van ‘n boelie

Krag van God vs menslike krag

Kry balans

Laat die kinders vir SA bid

Leer jou kind om te bid en God die Vader te leer ken

Manne wat Bid – een uur gebedsriglyne

Manne wat in die bres staan

Mensehande

lMoeilike ouers en gefrustreerde tieners

Mure van gebed

Nasionale belang – Bid v president

Nasionale belang – Die realiteit van rassisme

Negatiewe gedagtepatrone

Negatiewe leefstyl neigings

Om die persoon en die werk van die Heilige Gees te verstaan

Om God te sien

Oorwin Kritiek

Oorwinnende Gebed

Praat met God – gebedsgids vir kinders

Prayer Walking (Gebedswandeling)

Proklameer God se Naam, karakter en werke

Roep SA tot gebed – gebedsgids

Roep SA tot gebed – pamflet

Sewe beginsels vir die hantering van konflk

Sinvolle Gebed

Soek My Aangesig (Seek My Face)

Steek die iPod-generasie aan die brand deur gebed

Tyd om vir ons mans te bid

Vampier films

Vas en bid

Vat 5

Vat Vyf (Take Five)

Verbintenis (commitment) vs. Oorgawe

Vergifnis

Verkry antwoorde op jou gebed

Vestiging van gebedsgroepe in werksplek

Voorbidders se gebedstaak

Voortdurende kritiek

Vroue wat in die bres staan

Vyf redes vir swaarkry

Wanneer God kom – die 1857-1862 Herlewing

Wat bid ek vanjaar vir my man

Wat bid ek vanjaar vir my vrou

Wat is Halloween

Wat kan jy vir Mamma en Pappa doen?

Wat mans vir mans moet bid

Wêreld kos- en waterkrisis in fokus

Wêreldwye fokus om te bid teen geweld en oorloë

Werk van gebed

Wie is die Here regtig?

Word ‘n biddende gemeente

ARABIC

120 Prayer Days

Against the Tide

Awaken the Watchmen

Change Your World through Prayer

Effective-Prayer

Follow the Crucified One

Hear our Prayer – Arabic

Hear our Prayer – Arabic

Pray the Holy Word

Praying with Purpose

BULGARIAN

Seek My Face – Bulgarian

BURMESE

Awaken_the_Watchmen_Burmese

CHINESE SIMPLF

30 Days Word Prayers – Simplified Chinese

研读圣经指导 – Bible study Chinese

Awaken the watchmen – Simplified Chinese

Seek My Face – Simplified Chinese

CHINESE TRAD

30 Days Word Prayers – Traditional Chinese

Awaken the Watchmen – Chinese

DARI

Practical Prayer – Dari

Practical Prayer Front Page – Dari

ENGLISH

120 Days of prayer for Revival

24 Hour Time Schedule

31 Word Prayers

A Biblical Mandate for 24-7 Prayer

Asking for God’s blessings for obedience

Awaken the Watchmen

Becoming a praying congregation

Bibles everywhere, please Lord!

Boiler Room Manual

Calling the nation to pray – Pamphlet

Christian things to do on Halloween night

Come! Let the Children Pray for South Africa

Commitment_vs_Surrender

Continental Word Watch

Continuous answers to prayer

Continuous criticism

Dating – in or out?

Dealing with a miscarriage

Declarations of God’s Character

Dedicating to God…

Difficult parents and frustrated teens

Doing battle on our knees for our children

Establish prayer groups in the marketplace

Establish Prayer Groups in the Work place

Establish your personal house of prayer

Examples and Stories of 24-7 Prayer Watches

Fathers: Single and sane

Five Purposes for suffering

Gain your balance

General guidelines – how to establish 24/7 Prayer Watches

Global focus to pray about violence and war

Growing your prayer life

Guidelines for spiritual warfare

Harp & Bowl Manual

Hear our Prayer! – Praying for the nation

Helping your child to pray and to know God the Father

Hour that changes the world

How do I pray for myself?

How do I pray when I have an incurable illness?

How do we pray in these difficult economic times?

How to discern the voice and work of the Holy Spirit and How to know the will of God

How to pray for (young) converts

How to pray for a childless couple

How to pray for a cityHow to pray for a city

How to pray for a city/town

How to pray for God’s blessing on the land

How to pray for people in government and other positions of authority

How to pray for Presidents, prime ministers, kings and senior government officials

How to pray for someone who has lost a parent

How to pray for someone who is a Muslim

How to pray for the governmentHow to pray for the sick

How to pray for unreached groups/nations

How to pray for unsaved people

How to pray for your son

How to Pray the WordHow to pray when natural disaster strikes

How to Run a Prayer Room

How to spend an hour in prayer

Human trafficking

I am the stepmom, what now?

In the eye of the storm with God

Internet ‘red-bots’

Is your child a bully victim?

Kneeling Men

Knowing and discerning the will of God

Losing your job

Men can say no

Men standing in the gap

Negative lifestyle trends

Negative thought patterns

On the F A S T track

Open the 10/40 Window?

Power through meekness

Power_of_God_vs_the_power_of_man

Pray in Jesus’ Name

Pray Scripture over your business or work place

Pray the Word

Pray with concentration

Prayer and confession of sin

Prayer for marriages and families

Prayer for missions

Prayer for personal revival

Prayer for the severe drought in South Africa (Eng & Afr)

Prayer information about Halloween – 31 Oct

Prayer is made easy when you write it down!

Prayer regarding abortion

Prayer targets

Prayer triplets

Prayerwalking

Praying for atheists

Praying for suffering kids

Praying for the felt needs of people

Praying for the poor

Praying with your body

Proclaim God’s Name, character and works

Restoring the family altar

REVIVAL STORY – Four lessons on money during revival (John Wesley)

Seek My Face

Setting the iPod generation on fire through prayer

Seven principles in handling conflict

Sin and Confession – cover

Take Five

Teaching your children to pray

The Bait of Satan

The Church of the future: lessons from history

Time to pray for menTo see God

Transformation in the Bible

Two-Rows-English

Vampire movies

Victorious prayer

Walls of prayer

Want your parents to change?

What can I pray for my husband

What can I pray for my wife

What can you do for Mom and Dad?

What does a spiritually responsible man look like?

What is Halloween

What men must pray for men

When God comes – the 1857-1862 Revival

When my friends face Anorexia

When my wife and I misunderstand each other!

Who is God really?

Women standing in the gap

World food and water crisis in focus

Xenophobia

FRENCH

Cherche Ma Face (Seek My Face)

Écoute notre Prière (Hear our Prayer)

Prenez Cinq (Take Five)

Réveille le gardien (Awaken the Watchmen)

GERMAN

Gebet ist Arbeit

Die Kraft des Gebets Einzelner

Hindernisse des Gebets

Gebet und Sündenbekenntnis

Dauernde Gebetserhörung

Leitlinien für wirksames Gebet

Gebet in Jesu Namen

Gebet entlang Gottes Zusagen

Eine Stunde im Gebet verbringen part I

Eine Stunde … part II

Gebet mit der BibelGebet für persönliche Erneuerung

Prüfen Sie Ihr Gebetsleben

Gebetsziele

Gebetsmissionare

Gebet für unerreichte Gruppen, Städte und Nationen

Gebet für unerlöste Menschen

Gebet für Neubekehrte

Gebet für Menschen in Regierung und anderen Führungspositionen

Gebet für Eheleute und Familien

Gebet für eine Stadt

Gebet für Kranke

Gebetstrios

Ein Gebetstreffen abhalten

Wie die örtliche Gemeinde zum Gebetshaus wird

Fasten und Beten

Gottes Willen herausfinden

Leitlinien für wirksame Fürbitte

Leitlinien für geistliche Kampfführung

Gebetsgänge

Was ist ein persönlicher Fürbitter

Persönliche Fürbitter finden

Leitlinien für persönliche Fürbitter

Leitlinien für wirksame Fürbitte

HINDI

Awaken the Watchmen (Hindi)

Seek My Face (Hindi)

KISWAHILI

Doria ya Neno la mungu Katika Bara la Afrika (Continental Word Watch)

Mwamshe Mlinzi (Awaken the Watchmen)

Tafuta uso wangu (Seek My Face)

NDEBELE

Dinga Ubuso Bami (Seek My Face)

Thatha Five (Take Five)

PORTUGUESE

Busque minha face (Seek My Face)

Despertando os Sentinelas (Awaken the Watchmen)

Oração Prática na palavra (Praying with Purpose)

Vigia da Palavra no Continente (Continental Word Watch)

RUSSIAN

Seek My Face – Russian
Awaken the Watchmen – Russian

SEPEDI

Go ipobola dibe ga notho ka o tee, ka nohlakanelwa le setshaba kamoka (Sin and Confession)

SESOTHO

Batla Sefahleho Sa Ka (Seek My Face)

SHONA

Tora Vashanu (Take Five)Tsvaga Chiso Changu (Seek My Face)

SPANISH

Busque mi rostro (Seek My Face)

Despertando A Los Centinelas (Awaken the Watchmen)

TSHWANA

Batlang Sefatlhego Sa Me (Seek My Face)Callling the nation to pray – TSHWANA Prayer GuideDikgoreletsi mo thapelongThapelo le go ipobola bobeTsaya Botlhano (Take Five)1 Dikgoreletsi mo thapelong2 Thapelo le go ipobola bobe3 Kamogelo ya morapeledi mo sedulong sa bogosi4 Dlkarabo tse di tswelelang mo thapelong5 Ditshupetso di le masome a mabedi tsa thapelo e e dirang6 Rapela ka leina la Jesu Keresete7 Rapela ditshepiso tsa ModimoGobobola dibe gamotho a le mongwe, kopanelo le lefatshe lothle (Sin and Confession)

TSONGA

Lava xikandza xa Mina (Seek My Face)

Teka Ntlhanu (Take Five)

URDU

Awaken the Watchmen – Urdu

XHOSA

Funa Ubuso Bakhe (Seek My Face)

Khetha Abahlanu (Take Five)

Hear our Prayer – Xhosa

Hear our Prayer – Xhosa

Isivumo umntu ngamnye ukudityaniswa, nokuvunywa kwezono zesizwe (Sin and Confession)

ZULU

Funa Ubuso Bami (Seek My Face)

Thatha Abahlanu (Take Five)

Okuvuma isono somuntu nezono esihlanganyelwe nezizwe sonke (Sin and Confession)