The Issachar WhatsApp Watch for men

The Issachar Watch for men

A prayer watch for men (married or single)
The name was taken from 1 Chron.12:32: “From (the tribe of) Issachar, 200 chiefs, who know their times and what ought to be done.”

The focus: For men to take spiritual responsibility:

 • to pray as husbands for their wives,
 • to pray as fathers for their children,
 • to pray for their local churches,
 • to pray for their work place and the nation.

We are doing it via a Whatsapp broadcast list. A broadcast list is NOT a chat group. You will receive a short direct message with one prayer topic 5 times a week - less than 60 words.

Join us:

 1. List us as by adding Issachar Watch to your contact list.
 2. Send a Whatsapp to +27829008124 to indicate that you want to receive the Whatsapp messages.
 3. Just give your name and surname and indicate if you want to receive it in Afrikaans or English.

*************************

Die Issaskar Watch vir manne
‘n Gebedsaksie vir manne (getroud en ongetroud)
Die naam is geneem uit 1 Kron.12:32: “Uit (die stam van) Issaskar, 200 leiers, wat hulle tyd verstaan het en geweet het wat om te doen.”

Die fokus: Vir mans om geestelik verantwoordelikheid te neem: 

 • om te bid vir hulle vrouens,
 • om as vaders vir hulle kinders te bid,
 • om vir hulle gemeentes te bid,
 • om te bid vir hulle werkplek en die land.
Ons doen dit deur gebruik te maak van ‘n WhatsApp Broadcast lys. ’n Broadcast lys is NIE dieselfde as ‘n “chat group” nie. Jy ontvang 5 keer per week ‘n direkte gebedsversoek met minder as 60 woorde.

Sluit aan by ons:

 1. Voeg die naam Issaskar Watch by jou lys van kontakte.
 2. Stuur ‘n WhatsApp na +27829008124 waar jy aandui dat jy betrokke wil wees by die Issaskar Watch.
 3. Gee slegs jou naam en van en dui aan of jy dit in Afrikaans of Engels wil ontvang.